Home

FocusHistory.be is al meer dan 20 jaar actief bezig met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Dit collectief stelt zich tot doel de periode 1939 – 1945 zo correct mogelijk weer te geven d.m.v. filmdocumentaires en boeken. De historische authenticiteit staat hierbij voorop.

"Nachtjacht en Verzet in Brustem"
Nieuwe film in de maak!!

Over de vliegbasis van Brustem (Sint Truiden) tijdens de bezetting '40-'45.
Daar waar de Duitse Nachtjacht gestationeerd werd.
En... het opmerkelijke verzet van Arthur Schalenborgh en zijn vrouw Jeanne Dubois op en rond de basis.
Karin, Chris, Willy, Rudy en ikzelf werken momenteel aan het scenario-draaiboek.


                                                                                                           

     Maatregel Coronavirus

Al onze vertoningen van 'Dubbelmoord...' voor 2020 zijn afgelast.

Wij houden u op de hoogte.

 


Dubbelmoord

De Dood van Twee Grootvaders in l944

Cultuurprijs van de stad Beringen 2019 gewonnen!!

Dank u wel aan alle medewerkers en het ganse filmteam.

Ook dank aan de Cultuurraad en de verenigingen en mensen die mij voorgedragen hebben.

Foto's Lambert Reynders

De DVD "Dubbelmoord..." is verkrijgbaar door overschrijving van 19,90 euro (verzending: 4,90 euro in) op rek. nr. BE58 8601 0873 7079 van Focus History.
De DVD wordt dan met bpost verzonden.
Of je kan de film afhalen aan 15,00 euro bij Eddy Vandepoel Vaalvijverstraat 30  3583 Paal-Beringen.
Graag eerst een seintje (013 674862 of 0476 789214)

Affiche

 

In deze docu-film gaan twee kleinzonen, Rudi Horemans en Alex van Geel, op zoek naar het verleden van hun grootvaders. Deze grootvaders werden op het einde van de oorlog allebei doodgeschoten. De een was een verzetsman en de andere een collaborateur. Er zullen ook twee korte reconstructies van het laatste levensuur van beide grootvaders in deze documentaire verwerkt worden.

Louis Horemans (°1922) was een gewapende partizaan. Hij werd in het begin van 1944 gearresteerd en opgesloten in Turnhout. In Hasselt werd hij berecht en naar Breendonk gevoerd; daar werd hij op 11 april 1944, samen met nog 23 andere kameraden, doodgeschoten. Hij was 22 jaar, pas gehuwd en vader van een zoontje dat hij nog niet gezien had.

Alexis van Geel (°1890) was tijdens de bezetting arrondissementscommissaris in Tongeren. Op de laatste dag van de oorlog, 9 september, werd hij samen met nog 4 andere vooraanstaande collaborateurs doodgeschoten op de binnenkoer van de Tongerse gevangenis. Hij was 54 jaar oud, gehuwd en had een zoon van 25 en een dochter van 19 jaar. 

Voor ons is van belang dat wij het contrast tussen beide partijen (verzet - collaboratie) in één film kunnen beklemtonen en duidelijk maken welk effect een en ander gehad heeft op de nazaten van beide hoofdpersonages. We proberen duidelijk te maken hoe het leven van de volgende generaties beïnvloed werd door deze gebeurtenis.

In de film wordt de oorlog binnen de oorlog (burgeroorlog: verzet - collaboratie) objectief bekeken.
De uiteindelijke bedoeling van deze film is aan de naoorlogse generatie (jeugd) proberen duidelijk te maken dat een oorlog steeds twee verliezers heeft en er enkel op papier een winnaar is.

Opbouw: Een gids zal de kijker in de film begeleiden om duiding te geven; ook historici en getuigen komen aan bod. Fotomateriaal, documenten en eventueel oude filmfragmenten zullen de film stofferen. Ook de reconstructies vormen een belangrijk onderdeel in de film. De twee kleinzonen vormen de rode draad in de film; de opnamen met deze mensen gebeuren op verschillende locaties die te maken hebben met de geschiedenis van hun grootvaders (bijvoorbeeld waar zij vroeger gewoond, gewerkt en geleefd hebben), en op plaatsen die hun leven een andere wending gegeven hebben. De twee kleinzonen krijgen de kans om voluit te vertellen wat hun familie geleden heeft en hoe ze deze gebeurtenis verwerkt hebben.

Op facebook meer info: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013181951974


Zie ook Focus History youtube